ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ឈ្មោះ​ពេញ *
លេខទូរសព្ទ
855(0)
ពាក្យសម្ងាត់ *
បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ *

លេខសម្ងាត់យ៉ាងហោចណាស់គួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 តួអក្សរ
តើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយឬនៅ?
កូនកំពុងប្រើប្រាស់
តើអ្នកចង់ទទួលបានពត៌មាន និងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងដោយរបៀបណា?


ដើម្បីចុះឈ្មោះបានសូមអាន និងយល់ព្រមគោលការណ៏ទូទៅ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក សូមចុចមើលគោលការណ៏ឯកជនរបស់យើង។*option for click “Next” to provide the address in order to get the full service from our club
សូមអភ័យទោសផង អ្នកធ្លាប់ទទួលបានផលិតផលរួចមកហើយ!
មានកំហុសនៅពេលដែលព្យាយាមដំណើរការដាក់ស្នើទម្រង់របស់អ្នក។ វាហាក់ដូចជាមានកំណត់ត្រាដូចគ្នាជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលមានស្រាប់។ យើងសូមអភ័យទោសក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកថាមានតែកុមារដែលបានចុះឈ្មោះថ្មីប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានផលិតផលឥតគិតថ្លៃបាន។ សូមអរគុណចំពោះការយល់យោគរបស់អ្នកនិងបន្តការគាំទ្រដល់Dugro! ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការសូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានលំអិតដែលអ្នកបានផ្ញើរ ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។