ប្រធានបទ
ការត្រៀមខ្លួនតាំងពីកុមារភាព
សុខភាព និងសុខុមាលភាព
អាហារូបត្ថម្ភ
ទឹកដោះគោរបស់កុមារ
ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ
គ្រួសារ​ ការងារ និងការកម្សាន្ត

ការត្រៀមខ្លួនតាំងពីកុមារភាព

សុខភាព និងសុខុមាលភាព

អាហារូបត្ថម្ភ

ទឹកដោះគោរបស់កុមារ

ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ

គ្រួសារ​ ការងារ និងការកម្សាន្ត

ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធ
ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ទឹក​ដោះ​គោ និង​ផលិត​ផល​ទឹក​ដោះ ជាអាហារ​គ្រឹះ​សម្រាប់កូន?
ពេលណា ហើយ​ប៉ុន្មាន​ ទើប​កូនៗ​ញ៉ាំទៅ​ល្អ?
ហេតុ​អីម៉ាក់​ៗមួយ​ចំនួន​ សុខ​ចិត្ត​ទិញ​ទឹក​ដោះ​គោ​ពី​បរទេស?
សាកល្បង Aptakid (ទង្ងន់900ក្រាម)ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • SYNBIOTIC* ផ្តាច់មុខជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំ
  • DHA** ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល ព្រមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ***ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទឲ្យមានដំណើរការល្អ
  • ក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ពីអឺរ៉ុប។
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133