ប្រធានបទ
អបអរសាទរ!! អ្នកមានកូនហើយ!
យល់ដឹងអំពីវិធីសាស្រ្តអំឡុងពេលពពោះរួមមានការអភិវឌ្ឍ ទារក​ របបអាហារដែលមានសុខភាព ការថែទាំសុខភាពអ្នក ផ្នែករាងកាយ និងអារម្មណ៍។

ការត្រៀមខ្លួនតាំងពីកុមារភាព

អាហារូបត្ថម្ភ

សុខភាព និងសុខុមាលភាព

គ្រួសារ​ ការងារ និងការកម្សាន្ត

ការសម្រាលកូន

What’s your due date?
SHOW MY WEEK
CALCULATE YOUR PREGNANCY WEEK
Your due date is
April 21, 2020
You are in week
0
1
2
3
4
ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធ
ដំណើរ​ជា​សះស្បើយ​ក្រោយ​សម្រាល​ដោយ​វះកាត់
សម្រាលដោយ​ធម្មជាតិ ឬ​វះ​​កាត់​ មួយ​ណា​ល្អជាង? ហេតុអ្វី?
ម៉ាក់ៗគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ក្រោយសម្រាលដោយវះកាត
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។