ជាមួយការស្រាវជ្រាវអស់ពេលរយៈពេល 40 ឆ្នាំ ដែលបានផលិតនូវរូបមន្តម្សៅទឹកដោះគោ Aptakidថ្មីដែលមាន SYNBIOTIC ផ្តាច់មុខតែមួយគត់ជូយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
Aptakid
ម្សៅទឹកដោះគៅសម្រាប់កុមារកំពុងលូតលាស់
ស្វែងយល់បន្ថែម
'Nutricia មានជំនាញជាង120 ឆ្នាំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភដំណាល់កាលដំបូងនៃជីវិតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល 40ឆ្នាំប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដោយមានការចូលរួមយ៉ាងមួសមត់ពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកឯកទេសរបស់យើងយើងជាង 500នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍ និងតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កូនអ្នក។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានជំរុញឲ្យយើងផលិតនូវរូបមន្តម្សៅទឹកដោះគោ Growing Up Milk Formula ជំនាន់ថ្មីរបស់យើងគឺ Aptakid ថ្មីដែលមាន SYNBIOTIC ផ្តាច់មុខតែមួយគត់ បន្ថែមជាមួយអាហារួបត្ថម្ភសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតន។ វាត្រូវបានផលិតឡើងជាពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍកូនអ្នក។
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133