ប្រធានបទ

សុខភាពអនាគតរបស់កូនអ្នកចាប់ផ្តើឥលូវនេះ

អាហារ​ល្អៗ សម្រាប់ជំនួយ​ខួរ​ក្បាល ដែលអ្នកគួរផ្តល់ឲ្យកូនជាទីស្រលាញ់

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវស្តីពីរបបអាហាររបស់កុមារ ENP បានបង្ហាញថា សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងអាហាររបស់កូនអំឡុងរយៈពេលដំបូងនៃជីវិត គឺមានឥទ្ធិពលយូរអង្វែងចំពោះសុខភាពរបស់ពួកគេ ។

អាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ជួយឲ្យប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយមានសុខភាពល្អ

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ ខួរក្បាល និងការរំលាយអាហារដែលហៅថាមេតាបូលីសគឺនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលដំបូងនៃជីវិត ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជារយៈពេលដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់កូនៗប្រកបដោយសុខភាពល្អ។

ម៉ាក់ៗគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ក្រោយសម្រាលដោយវះកាត

ម៉ាក់ៗគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ក្រោយសម្រាលដោយវះកាត់?)
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។